Gentofte Børnehave – Når inklusion lykkes

Vi har i tæt samarbejde med Gentofte Børnehave iværksat et pædagogisk udviklingsprojekt inden for Anvendt adfærdsanalyse. Formålet er at udvikle en daginstitution, der har en pædagogisk linje med afsæt i Anvendt adfærdsanalyse. Gentofte Børnehave er en almen daginstitution, der ikke modtager børn med særlige udfordringer, herunder autisme. Projektet påbegyndtes, fordi børnehaven ekstraordinært modtog et barn med autisme, som pt. får tidlig intensiv træning i børnehaven. Det gav mulighed for, at de faste pædagoger har kunnet oparbejde kompetencer inden for Anvendt adfærdsanalyse og dermed videreudvikle og indarbejde de pædagogiske redskaber med de almenpædagogiske tilgange.