Hvad vi gør

Huset for Inklusion vejleder familier, dagtilbud, skoler og kommuner i at udføre og implementere pædagogiske veldokumenterede metoder, der er effektive i forhold til at inkludere børn med autisme og andre lignende udfordringer. Graden af inklusion og deltagelse i et givent fællesskab tilpasses løbende barnets behov og er altid til barnets bedste. Metoderne bygger på anvendt adfærdsanalyse. Disse metoder er anbefalet af Socialstyrelsen, fordi effekten er dokumenteret i international forskning. Vi samarbejder med forskere nationalt og internationalt for at sikre supervision af høj standard. Vi udfører:

 

  • Supervision/vejledning
  • Uddannelse
  • Udvikling

 

Supervision

Supervision foregår for eksempel i forbindelse med pædagogisk indsats rettet mod et bestemt barn. Vi udfører supervision til både forældre, fagpersoner institutioner og skoler. Vi tilbyder også supervision, der retter sig mod pædagogisk indsats til større eller mindre børnegrupper. Supervision har kortere- eller længerevarende forløb alt afhængig af opgaven.

 

Uddannelse og formidling

Vi tilbyder masterstuderende i adfærdsanalyse en praktikplads, så de får mulighed for at arbejde med anvendt adfærdsanalyse i praksis under deres studie. De studerende tager deres masteruddannelse på Institut for komplekse systemer ved Høgskolan i Akershus i Oslo. Uddannelsen kræver, at man rejser til Oslo hver 3. uge. Der er behov for flere specialiserede pædagoger og psykologer indenfor det metodiske område anvendt adfærdsanalyse. Der er stigende efterspørgsel efter metoder og redskaber, der retter sig mod barnets positive udvikling og læring. Vi afholder oplæg og seminarer om metoderne inden for ABA – anvendt adfærdsanalyse løbende, senest i regi af Gentofte Børnevenner.

 

Udvikling

Vi laver non-profit udviklingsprojekter for at generere viden om, hvordan Anvendt adfærdsanalyse på bedst mulig vis kan skabe effekt i danske dagtilbud og skoler. Udvikling af nye former for indsatser baseret på adfærdsanalyse i Danmark er vigtig, for at vi kan blive bedre til at skabe de bedste betingelser for børn med autisme i Danmark. Vores udviklingsprojekter foregår i samarbejde med dagtilbud og skoler. På den måde får metoderne mulighed for at afprøves og udvikles blandt professionelle pædagoger og lærere. Man er nødt til at praktisere pædagogikken for at kunne undersøge virkningen i en dansk kontekst. Gennem vores udviklingsprojekter ønsker vi at bidrage til viden om, hvad der sker, når de adfærdsanalytiske metoder udføres i danske dagtilbud og skoler. Vores udviklingsprojekter er støttet af OAK Foundation, Øllingesøe Fonden m.fl.