Vi møder barnet der hvor det er

At “møde barnet, der hvor det er”, er en almindelig måde at kommunikere, at man arbejder med en anerkendende pædagogik. Man gør en indsats for at forstå barnets “situation” for at kunne tilpasse den pædagogiske handling, så den passer til barnets situation. Barnets situation kan for eksempel være barnets udviklingsniveau, og/eller alt det, der foregår “rundt om barnet”.

I anvendt adfærdsanalyse udmønter udgangspunktet for forståelsen af barnets “situation” sig i en specifik analyse af barnets konkrete færdigheder og interesser inden for udviklingsområder som for eksempel sprog, kommunikation, leg, grovmotorik og finmotorik. Analysen danner udgangspunktet for udarbejdelsen af en række programmer specifikt rettet til det enkelte barn. Programmerne indeholder konkrete læringsmål for barnet og konkrete anvisninger til, hvordan man kan øve sig i at nå målene. Programmerne øves og resultaterne registreres dagligt. Man kan dermed justere programmerne fra uge til uge i takt med barnets progression.

Det betyder ikke, at man som ABA pædagog “mekanisk” bare skal følge programmerne. Det kræver intens opmærksomhed fra pædagogens side at holde øje med barnets reaktioner under arbejdet og udvikle samspillet med barnet, så man hele tiden sikrer sig, at barnet har det sjovt undervejs, at øvelserne/legene er meningsfuld for barnet, at man inddrager barnets naturlige interesser, og at barnet får lyst til mere. Pædagogen er som udgangspunkt med til at udarbejde programmerne og må hele tiden være opmærksom på, om de kan forbedres, og hvordan de mon kan justeres til barnets bedste. Pædagogen skal gennem de konkrete øvelser og samspilsrelationerne hver eneste dag “møde barnet der hvor det er”. Som oftest foregår en stor del af øvelserne/legene sammen med andre børn. Her bliver ABA-pædagogens opmærksomhed på barnets situation omend endnu vigtigere, fordi arbejdet kræver, at man har opmærksomhed mange steder på én gang i faciliteringen og styrkelsen af samspilsrelationerne mellem børnene.