Hvorfor slår Frederik?

Frederik slår, fordi reaktioner fra omgivelserne opretholder og/eller forstærker Frederiks slå-adfærd.

Skæld-ud eller umiddelbar irettesættelse er en klassisk reaktion, der for eksempel kan være med til at opretholde uønsket adfærd hos børn med autisme såsom udadreagerende adfærd. Den negative opmærksomhed Frederik får, når han slår, kan øge sandsynligheden for, at han slår igen uanset om opmærksomheden er negativ. Opmærksomheden i sig selv kan være attraktiv for Frederik og dermed virke virke forstærkende på den uhensigtsmæssige adfærd. Der er altså ikke er noget ondt ”inden i” Frederik, der får ham til at slå.

Hvis man skal have Frederik til at holde op med at slå, må man derfor fjerne de ydre stimuli, der forstærker slå-adfærden. Desuden må man erstatte slå-adfærden med en anden mere hensigtsmæssig adfærd.

Det er en god tommelfingerregel, at man skal forstærke den adfærd, man ønsker, 10 gange, for hver gang man giver en irettesættelse. I Frederiks tilfælde må man altså give ham mindst mulig irettesættelse, når han slår, og så sikre at den alternative adfærd f.eks. at kalde på en voksen, resulterer i ros, opmærksomhed og eksempelvis adgang til en leg eller aktivitet, som Frederik værdsætter.

Hvis Frederik lærer faktor 10 eller 100 langsommere end normalt fungerende børn, kan det være særdeles vanskeligt at få tilstrækkelig antal gentagelser til, at Frederik får automatiseret sin nye “kalde på en voksen”-adfærd. Derfor må man ofte arrangere situationer eller lege, som giver Frederik mulighed for hyppigt at få ros og opmærksomhed for sin nye adfærd samt dokumentere indsatsen, så man kan se om den har effekt over en længere periode.