Optimal Outcome (OO)

Optimal Outcome (de såkaldte OO-børn) er betegnelsen for større børn eller unge, der som små har fået en autismediagnose, som ikke længere kan identificeres. “OO-børn” møder altså ikke længere de diagnostiske kriterier for autisme. Disse børn er beviset på, at autisme ikke nødvendigvis er et livslangt uhelbredeligt handicap. International forskning dokumenterer, at langt størstedelen af OO-børnene har fået tidlig intensiv pædagogisk indsats, der baserer sig på anvendt adfærdsanalyse.

Her er en række eksempler på studier:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24799263

http://europepmc.org/articles/pmc4487510

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750946709001408

Med en intensiv pædagogisk indsats kan man altså forbedre mange børns funktionsniveau betydeligt og dermed deres muligheder for at indgå succesfuldt i almenmiljøet. I enkelte tilfælde kan man eliminere autismen.

https://www.autismspeaks.org/science/science-news/%E2%80%98optimal-outcomes%E2%80%99-rare-real-autism