Metodeudvikling er central i Anvendt adfærdsanalyse (ABA)

Anvendt adfærdsanalyse (ABA) kendetegnes i særdeleshed ved den kontinuerlige metodiske udvikling. Pædagogikken udføres ikke på samme måde i dag som for ti år siden.

Metodeudviklingen skyldes for det første, at der i praksis, når man arbejder med adfærdsbaseret indsats, er tale om hyppig registrering af barnets udvikling under det pædagogiske arbejde og hyppig opfølgning på registreringen. Det betyder, at der er en løbende forandring af praksis, der bygger på nye data om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Hvis noget ikke virker, laver man det hurtigt om. Hvis noget virker, fortsætter man og øger sværhedsgraden i takt med, at barnets kompetencer øges. I en sådan tilgang er metodeudvikling nærmest uundgåelig. Selve arbejdet baserer sig på at finde ud af, hvad der (metodisk) virker, og hvad der (metodisk) ikke virker. Essensen af metoden gør den faktisk metodeudviklende i sig selv.

For det andet skyldes metodeudviklingen forskning. Der laves internationalt kontinuerligt nye studier, der er med til at dokumentere nye opdagelser eller udforske nye metodiske problemstillinger.

Mange fagfolk i kommunerne på det pædagogiske felt i Danmark er ikke bevidste om, hvor meget og hvordan de adfærdsbaserede metoder udvikler sig, særligt hvis kommunerne ikke har erfaring med metoderne. Det er uheldigt, fordi det kan fastholde et lidt forældet eller ensidigt billede af, hvordan metoderne udføres. For eksempel indeholdt en typisk adfærdsbaseret indsats i Danmark for ti år siden høj grad af Discrete Trial Training (DTT), hvor det pædagogiske arbejde med barnet foregik én til én i et særskilt rum. Discrete Trial Training (DTT) bunder i Løvås banebrydende studie fra 1987, der centreredes omkring effekten af denne metode til at oparbejde barnets færdigheder. At DTT foregår én til én i et særskilt rum “passer” ikke som fod i hose i en inklusionsdagsorden og heller ikke med de pædagogiske strømme, der går i retning af “læring gennem deltagelse” i dag. Mange fagfolk i kommunerne kan være foranlediget til at tro, at Discrete Trial Training DTT udgør hovedbestanddelen af en adfærdsbaseret indsats. Men i dag baserer kun en ganske lille del af et typisk adfærdsbaseret forløb sig på klassisk Discrete Trial Training (DTT). Man er i langt højere grad overgået til metoder, der baserer sig på træning i naturlige omgivelser blandt og med andre børn. Det skyldes dels talrige nye studier af Natural Environmental Training (NET), og effekterne af det, og det skyldes naturligvis tilmed, at man også inden for adfærdsanalysen følger de pædagogiske vinde, der blæser.

Anvendt adfærdsanalyse (ABA) som metodisk område er altså i omfattende udvikling både i forskningen og i praksis, og det gælder for hele den vifte af forskellige metoder inden for ABA “paraplyen”.