Mere supervision til pædagoger i praksis

Vi tror på, at en af vejene til at øge kvaliteten i dagtilbud, hvori der er børn med autisme eller andre lignende udfordringer, er løbende ABA supervision over en periode, der giver direkte sparring i praksis. Det er brugbart, fordi supervisoren kan bidrage med forslag til pædagogiske justeringer, der kan hjælpe et barn eller en børnegruppe, der er landet i en dårlig spiral, som pædagogerne har svært ved at bryde og finde løsninger til. Det giver mulighed for, at man hurtigt kan prøve nye ting af, som man kan se virkningen af og som løbende bliver evalueret og justeret. Pædagogers arbejde er relationsbaseret. Det foregår i samspilsrelationer og handler om at udvikle samspilsrelationer. Derfor giver det desto større mening, at vejledningen finder sted, der hvor samspilsrelationerne udspiller sig. Engagerede pædagoger har ambitioner om at gøre en forskel for børn.  Hvis man kontinuerligt bliver ansporet til at afprøve nye pædagogiske greb samt justere på disse i praksis, er der større sandsynlighed for udvikling, at man finder noget, der virker, og at man som pædagog kan gøre en forskel. Det giver udvikling og arbejdsglæde.