Har mit barn autisme?

Forældre, der har mistanke om, at deres barn har autisme, kan have været i tvivl længe. Grader af afvigelser kan være vanskelige at vurdere, måske i særdeleshed for forældre. Barnet kan svinge fra at have perioder med store afvigelser til næsten ingen afvigelser. Ofte vil man jævnligt stille sig selv spørgsmål omkring, hvad der er normal børneadfærd.

Fra mistanke til diagnose

Måske har man luftet sine bekymringer til venner eller bekendte, som responderer med svar som “Mit barn kan da heller ikke vente” eller “mit barn havde også en overgang en mani med at lægge puslespil, det er ganske normalt”. Disse svar er både lindrende og irriterede på samme tid. De er lindrene, fordi man kan overbevise sig selv om, at barnets udvikling måske er helt naturlig; svarene er samtidig irriterende, fordi kernen og omfanget af problemet måske ikke helt er blevet forstået af vennen, vennen anerkender i virkeligheden ikke problemets kerne i et ellers velment forsøg på at være forstående og hjælpe.

Autisme eller autismespektrumforstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, det vil sige,, den omfatter de fleste af barnets udviklingsområder. Barnet har afvigelser ved socialt samspil og kommunikation og har tendens til begrænsede, repetitive og stereotype adfærdsmønstre. Børn er forskellige, børn med autisme er  også forskellige. Autismen kan derfor give sig til udtryk på vidt forskellig måde afhængigt af barnets alder, barnets køn, barnets personlighed samt graden er autisme.

Autisme diagnosticeres gennem en udredning af en børnepsykiater. Hvornår giver det mening at lade sit barn udrede, og hvornår gør det ikke? En udredning kan give forældre en mere præcis og konkret beskrivelse af barnet og dets vanskeligheder. Den kan være en øjenåbner i forhold til at forstå barnet, og dermed kan den også åbne op for mere konkrete overvejelser over, hvad man skal gøre. En udredning giver mening, hvis den giver afklaring og hvis den er en hjælp til at få den rette indsats iværksat for barnet. En udredning kan verificere barnets støttebehov og derfor være en fordel ved for eksempel ansøgning om støttetimer i dagtilbud, aflastning eller ved hjemmetræningsansøgning. En udredning giver ikke mening, hvis man ikke mener, at en eventuel udredning med specifik diagnose vil gøre nogen forskel for ens forståelse af barnet og/eller ændre den pædagogiske indsats efterfølgende.

  • Hvor meget og hvor hurtigt kan man forvente, at børn kan honorere krav fra forældrene?
  • Hvor ofte og hvor varieret leger børn med legetøj?
  • Hvornår begynder børn almindeligvis at lege rollelege?
  • Hvordan kan man forvente at børn tilpasser sig i nye sociale sammenhænge?
  • Hvor følsom er børn almindeligvis overfor lyde?
  • Hvor afhængig er børn almindeligvis af vaner og rutiner?
  • Hvornår er der tale om forsinket sprogudvikling, og hvad betyder det at sproget er forsinket, børn udvikler sig jo forskelligt?
  • Hvor nysgerrige er børn almindeligvis på at lære nye ting og sige ja til at deltage i nye aktiviteter?

Huset for inklusion tilbyder screening af dit barn

Huset for inklusion kan hjælpe med at vurdere dit barn og komme med forslag til, hvordan du kan arbejde med dit barn, så det kan udvikle sig på de områder, hvor det har vanskeligheder.