Inklusion af børn med autisme

Vi tror på at succesfuld udvikling af børn med autisme kræver inklusion gennem effektive pædagogiske metoder. Børn med autisme skal ikke segregeres i specialmiljøer, men udvikles blandt gode rollemodeller. Der findes mange eksempler på succesfuld inklusion af børn med autisme og andre lignende udfordringer i almene dagtilbud og skoler. Intensiv adfærdsanalytisk indsats er effektiv i forhold til at inkludere børn i fællesskabet.

Vi tror på at:

Alle har brug for at være en del af det almene fællesskab

Alle har ret til at være en del af det almene fællesskab

Alle har potentiale til at bidrage positivt til det almene fællesskab

Det er både fagligt, økonomisk og etisk rigtigt at investere i inklusion