Anvendt adfærdsanalyse (ABA) omfatter flere metoder og tilgange

Flere, der ikke har særligt kendskab til anvendt adfærdsanalyse som metodisk område, forbinder ABA med én metode, nemlig ABA-metoden. Det kan være et problem, fordi man kan blive foranleget til at tro, at ABA består ef én metode. Det er en misforståelse. Anvendt adfærdsanalyse (ABA) er et metodisk område, der omfatter en paraply af metoder og tilgange. Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på? Fordi den misforståelse kan få negative konsekvenser i praksis. Mange kommuner holder fast i, at et autismespecifikt tilbud skal indeholde en variation af metoder ud fra den opfattelse at én metode giver et for snævert handlerum i relation til barnet. Hvis kommunen fejlagtigt tror, at ABA udelukkende består af én metode, vil de derfor typisk afvise ABA i deres dagtilbud og skoler. Derfor bør man være opmærksom på, at kommunen evt. har brug en tydelig beskrivelse/forklaring af hvad ABA er, hvis kommunen ikke tidligere har haft erfaring med ABA. Forskellige metoder/interventioner inden for ABA paraplyen omfatter som for eksempel:

  • Early start Denver Model (ESDM)
  • Funktionel analyse af optakten til en hændelse (Antecedent-based Intervention – ABI)
  • Adfærdspakken (Behavioral Package)
  • Helhedsorienteret adfærdstræning (Comprehensive Behavioral Treatment for Young Children)
  • Delt og fælles opmærksomhed (Joint attention)
  • Modellering og demonstration af adfærd (Modelling)
  • Læring i naturlige omgivelser (Naturalistic teaching strategies)
  • PRT-træning (Pivotal Respons Træning)
  • Kammeratformidlet læring (Peer training)
  • Selvforvaltning (Self-management)

Læs om de forskellige metoder/interventioner i Socialstyrelsens udgivelse: Mennesker med autisme – Sociale indsatser, der virker. https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/mennesker-med-autisme

Når man arbejder i praksis med Anvendt adfærdsanalyse benytter man sig typisk af teknikker og redskaber fra flere af disse forskellige metoder/interventioner. Derudover trækker man ligeledes på andre special- eller almenpædagogiske tilgange. Endeligt vil den pædagogiske indsats i den givne dagtilbud eller skole naturligt blive kombineret med de almenpædagogiske tilgange, der praktiseres i institutionen.