Hjemmetræningsordningen

De færreste kommuner tilbyder i dag Anvendt adfærdsanalyse (ABA) som offentligt tilbud. Gennem Servicelovens § 32 kan forældre i stedet for søge om hjemmetræning i bopælskommunen. Via hjemmetræningsordningen kan forældre få dækket udgifter til supervision, tabt arbejdsfortjeneste og hjælpetrænertimer. Det er muligt at søge om heltids- eller deltids hjemmetræning. I de fleste tilfælde bliver ABA-hjemmetræning tilrettelagt som deltidshjemmetræning. På den måde socialiseres barnet også med jævnaldrende i et dagtilbud eller i en skole. I det optimale hjemmetræningsprojekt deltager en fagperson eller støtte fra barnets dagtilbud eller skole i supervision, således at ABA pædagogikken også kan blive praktiseret der. På den måde kan der skabes et helhedsorienteret tilbud til barnet.

Læs om hjemmetræningsordningen her: https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/hjemmetraening-born

Læs mere om hjemmetræning her: http://abaforum.dk/hjemme/index.php