Kronik i Information

6. december 2018, Information

Af Ida Danneskiold-Samsøe

Vi gør børn med autisme til outsidere

Succesfuld udvikling af børn med autisme kræver inklusion gennem effektive pædagogiske metoder. De metoder findes, men bruges ikke i danske dagtilbud og skoler, hvor man har travlt med at tage hensyn til børnenes vanskeligheder

Som fireårig blev min søn diagnosticeret med infantil autisme.

Psykiateren forberedte min mand og mig på, at han sandsynligvis altid skulle have særlig støtte. I dag er min nu 14-årige søn fuldt inkluderet i en ganske almindelig skoleklasse og har været det hele sin skoletid. Klassens lærere og forældre beskriver ham som en dreng, der bidrager positivt til klassen fagligt og socialt. Han lever et typisk drengeliv med skole, sport, familie og venner.

Det scenarie blev ellers anset for at være uden for rækkevidde for 10 år siden. Men pædagogik virker!

Det skulle vise sig, at en tidlig intensiv indsats gjorde en afgørende forskel for min søns udvikling og livsmuligheder. Nu kan jeg glæde mig over, at det lykkedes os som ressourcestærke forældre at iværksætte en anstændig pædagogisk indsats. Men det er skammeligt, at det er så forsvindende få børn i Danmark, der får adgang til en sådan indsats.

Inklusionsdagsordenen er over os. Stadig flere børn med autisme og lignende udfordringer skal inkluderes i almindelige dagtilbud og skoler. Det er fornuftigt. Børn med autisme har svært ved at lære, hvis de skal spejle sig i børn med de samme vanskeligheder som dem selv. Særligt når kernen i børnenes problemer er socialt samspil og kommunikation.

Problemet er den uambitiøse filosofiske og pædagogiske accept af, at »børnene er, som de er,« og at »de skal have lov til at være, som de er«.

Læs artiklen på Information: https://www.information.dk/debat/2018/12/goer-boern-autisme-outsidere?lst_tag