Vennernes Klub

Vennernes Klub er et nyt tiltag for børn med særlige udfordringer og deres familier i Gentofte Kommune, der skal skabe relationer på tværs af borgerne i lokalsamfundet. Vennernes klub børn skal give børn og deres familier mulighed for at mødes om sjove og udviklende aktiviteter under de bedste rammer og kyndige hænder. Vennernes Klub skal styrke børnenes relationer og bidrage til at skabe venskaber på tværs.

I Vennernes Klub mødes vi til sjove events, hyggelige stunder, leg, spisning og gode traditioner. Fællesskabet og det sociale samvær er altid i centrum, når vi mødes. Vi kombinerer gode samlende aktiviteter med læring omkring aktiviteterne specifikt rettet til børnene, deres forældre og søskende. Vi har tilknyttet relevante fagpersoner til hver aktivitet, der varetager de lærende aktiviteter. De består for eksempel af øvelser og lege med børnene og/eller korte oplæg til forældre.

Vennernes Klub er for alle børn med særlige udfordringer mellem 1-13 år og deres familier.

Meld jer ind i klubben for 100 kr. pr. familie og bliv en del af et unikt fælleskab, der værner om børnenes og familiernes trivsel.

Tilmelding foretages her: https://www.gbv.dk/vennernes-klub/

Følg os på Facebook her: https://www.facebook.com/vennernesklub/

 

Invitation til fællesspisning

Vennernes Klub holder fællesspisning Tirsdag den 19. marts kl. 17.30-19 hos Gentofte Børnevenner på Smakkegårdsvej i Gentofte.

Vi mødes på tværs og spiser sammen i vores hyggelige omgivelser. Her vil I høre mere om klubben.

Efter spisning er forskellige ”legestationer” åbne, hvor børnene kan spille brætspil, tegne og lege forskellige lege. Der vil være en fagperson på hver station til at facilitere aktiviteten.

Pris for arrangementet: 30 kr. pr. person

 

Program for forår/efterår 2019

19. marts: Fællesspisning hos Gentofte Børnevenner 

Vi mødes på tværs og spiser sammen i vores hyggelige omgivelser. På aftenen vil I høre mere om klubben.

Pris: 30 kr. pr. person

Tilmelding foretages her:

 

7. april: Påskejagt kl.11-13

Glæd jer til en klassisk æggejagt krydret med masser af overraskelser og skæg undervejs.

Pris: 10 kr. pr. deltagende barn

Tilmelding foretages her:

 

26. maj: Motorik-dag kl. 11-13

Leg med når vi arbejder med børnenes grovmotorik med fokus på delt opmærksomhed og fællesskab mellem børnene.

Pris: 20 kr. pr. forælder/barn

Tilmelding foretages her:

 

19. september: Søskende foredrag til forældre kl. 19-21

Få en ung kvindes personlige beretning om sine oplevelser og erfaringer med at vokse op med en søster med autisme.

Pris: 50 kr. pr. deltager

Tilmelding foretages her:

 

2. november: Hukommelses-træning kl.13-15

Vi sætter spot på børnenes hukommelse, og hvordan man kan opøve kognitive færdigheder.

Pris: 20 kr. pr. forælder/barn

Tilmelding foretages her:

 

Om vennernes Klub 

Vennernes Klub er sat i verden i et samarbejde mellem Gentofte Børnevenner, Kathrine Zaballos og Huset for Inklusion.

Kathrine Zaballos er mor til Philippa fra 2010, som er født med mange forskellige udfordringer. Kathrine og hendes mand har stået alene med de alternative træningsmetoder og de bekymringer, det medfører at have et barn med udfordringer. De har hverken fået hjælp eller støtte fra deres familie og kommunen har heller ikke været til stor hjælp.

Igennem hele Philippas opvækst har Kathrine søgt og selv været med til at skabe fritidsaktiviteter og sociale arrangementer for Philippa, for der findes ikke særlig mange tilbud til børn med særlig behov. Hun har igennem de sidste 8 år, mødt mange familier i samme situation og har derfor længe gået med tanken om at opstarte Vennernes Klub.

Hos Vennernes Klub er Kathrine med til at skabe et brugbart netværk med ligestillede familier, så man ikke føler sig så ensom i den ”specielle verden”, man lever i. Et netværk, hvor man kan hjælpe hinanden praktisk såvel som psykisk.

Hos Vennernes Klub bliver der skabt sociale arrangementer for børn med udfordringer, der ikke kan deltage i normale fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn.

”Jeg ser frem til at børn med særlige behov, får muligheden for at møde nye venner, som de kan lave en masse sjove ting med i deres fritid. Jeg glæder mig til at forældre og søskende får et netværk, hvor de kan dele oplevelser, bekymringer mm., fordi jeg ved fra mig selv, at det er der et stort behov for”, siger Kathrine Zaballos.