Om os

Huset for Inklusion består af Gentofte Børnevenner, Mette Have Sørensen, Ida Danneskiold-Samsøe, Morten Boas

Gentofte Børnevenner

Gentofte Børnevenner er en unik og fremtrædende selvejende interesseorganisation, der i mere end 70 år har spillet en signifikant rolle på dag- og specialinstitutionsområdet i Gentofte Kommune. Ca. 40 % af alle institutionsbørn i kommunen går i en af Gentofte Børnevenners selvejende institutioner, hvilket er med til at sikre en stor mangfoldighed i tilbuddet til institutionsbørnene og deres forældre i kommunen.

Gentofte Børnevenner oplever stor efterspørgsel på nye metoder og konkrete redskaber til at hjælpe børn med særlige udfordringer blandt pædagogerne i Gentofte Børnevenners institutioner. Gentofte Børnevenner deltager i Huset for inklusion med det formål at styrke pædagogerernes og lederens faglighed inden for inkluderende pædagogik. Med Huset for inklusion ønsker Gentofte Børnevenner at skabe grobund for udvikling af nye evidensbaserede tilgange til at arbejde inkluderende samt at understøtte faglig udveksling omkring inkluderende tiltag institutionerne i mellem.

Mette Have Sørensen 

Mette har adfærdsanalysen i teori og praksis godt inde under huden. Hun har syv års erfaring som ABA-supervisor og arbejder tæt sammen med familier og fagpersoner i daginstitutioner og skoler. Hun har en kandidat i adfærdsanalyse (Masterstudium i læring i komplekse systemer) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forud for sin kandidatuddannelse har Mette arbejdet i 11 år med børn og voksne med autisme i helse spektret på dagcentre, aflastning, skoler, boliger og børnehaver i Stavanger i Norge. De sidste 7 år på Institut for Anvendt Adfærdsanalyse i Oslo.

Ida Danneskiold-Samsøe 

Ida har i flere år arbejdet med læring i organisationer. I Huset for inklusion arbejder Ida med, hvordan man kan skabe brobygning mellem special- og almenpædagogik i dagtilbud for at udvikle og styrke det inkluderende arbejde. Ida har en søn med autisme og har gennem en årrække praktisk erfaring med adfærdsanalytiske metoder både i kraft af træning i hjemmet og igennem et tæt samarbejde med pædagoger og lærere. Ida har en ph.d. i organisatorisk læring og er ekstern lektor ved Institut for Organisation på CBS. Hun har tidligere været næstformand i ABA-foreningen.

Morten Boas

Morten har lang erfaring med projektudvikling og iværksætteri. Han er far til en dreng med autisme og har gennem hjemmetræningen af sin søn konkret erfaring med de metoder, som bliver praktiseret i Huset for Inklusion. Morten er bl.a. medstifter af Gentofte Forældreforening og har deltaget i flere projekter omkring oplæring af børn med autisme. Morten er optaget af at skabe de bedste læringsbetingelser for børn med autisme. Morten er primus motor for den fremadrettede drift og udvikling i Huset for Inklusion.

Partnere

Huset for inklusion er overvejende fondsfinansieret af The Oak Foundation samt andre fonde og firmaer.

Affilierede

Vi etablerer og former Huset for Inklusion gennem tæt dialog med relevante aktører; myndigheder, forskningsinstitutioner i ind- og udland, interesseorganisationer, institutioner, ledere, og selvfølgelig pædagoger og lærere såvel som forældre med udfordringerne tæt inde på livet.