Supervision

Individuelle behandlingsforløb

Individuelle behandlingsforløb kan have kortere eller længere varighed alt afhængigt af barnets niveau og alder. Ofte er der tale om længerevarende supervisionsforløb med en uge til fjorten dages mellemrum. Under supervision deltager forældre og i mange tilfælde også en pædagog fra barnets dagtilbud/skole, evt. hjælpetrænere samt i et vist omfang barnet selv. Supervision ved individuelle behandlingsforløb kan foregå i hjemmet eller i dagtilbud/skole. Supervision er typisk en vekselvirkning mellem møder og konkret arbejde med barnet samt observationer af barnet i dagtilbud/skole. Under hver supervision evalueres og justeres på de konkrete mål for barnet. Yderligere er der en årlig evaluering af den samlede plan og de mere langsigtede mål for barnet.

Kommune

Løbende supervision til Dagtilbud eller skoler i kommunen. Det kan for eksempel være: Fælles introduktionskursus om grundprincipperne i adfærdsanalyse. Løbende direkte supervision af praksis i de respektive involverede dagtilbud/skoler. Opfølgende fælles kursus. Kursusdage samt supervision kan antage forskellig varighed alt efter antal og behov.

Dagtilbud og skoler

Direkte supervision af pædagog(er) i relation til et enkelt barn eller en børnegruppe. Supervisionen kan have kortere- eller længerevarende forløb alt afhængig af opgaven.

I skolen tilbyder vi også kurser i klasserumsledelse i indskolingen gennem for eksempel metoden Good Behavior Game og andre evidensbaserede metoder.