Uddannelse

Kunne du tænke dig en dybdegående praktisk og teoretisk uddannelse i inklusion og oplæring af børn med autisme?

Huset for inklusion tilbyder praktikpladser sideløbende med en kandidatuddannelse i anvendt adfærdsanalyse. Kandidatuddannelsen er blandt andet relevant for pædagoger eller andre faggrupper med en bachelor, der ønsker at dygtiggøre sig inden for anvendt adfærdsanalyse. En praktikplads sideløbende med studiet kan sikre, at man får det nødvendige case-materiale, der gør det muligt at kunne arbejde selvstændigt efter endt studium.

I mange lande er adfærdsanalytikere den faggruppe, som varetager behandling af børn med autisme, understøtter inklusion og uddanner og støtter lærere og pædagoger, som arbejder i normalmiljøerne. Danmark skiller sig ud ved, at der endnu ikke findes en universitetsuddannelse i adfærdsanalyse, som der gør i de fleste andre af de lande, vi normalt sammenligner os med, for eksempel England, Norge, Sverige og Finland. Derfor må man tage den teoretiske del af sin uddannelse i udlandet. Efterspørgslen på kvalificerede professionelle praktikere inden for feltet er stigende, og vi ønsker derfor at gøre kandidatuddannelsen mere tilgængelig for flere i Danmark.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Institut for atferdsvitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet. Uddannelsen er arrangeret som et delvist fjernstudium og kræver, at man rejser til Oslo hver 2. uge. Hver opmærksom på at en kandidatuddannelse i Norge kaldes en master.

Kursusbeskrivelse

The program teaches modern behavioral science. The knowledge, skills and competence from the program are useful when designing, implementing, managing and documenting processes of change for individuals and in systems. The program content adds value to all professional repertoires, and prepares graduates for working with complex systems, whether social or technological. Interventions taught in the program are empirically based and well suited for measuring and assessment of outcomes.

Læs resten af kursusbeskrivelsen her:

https://student.hioa.no/studier/-/studieinfo/programplan/MALKD/2018/H%C3%98ST

Internationale akkrediteringer

Kandidatuddannelsen er akkrediteret af Association for Behavior Analysis International (ABAI). https://www.abainternational.org/accreditation.aspx

Hvis man ønsker at arbejde i udlandet kan det være relevant at blive certificeret af the Behavior Analyst Certification Board. I det tilfælde skal kursusforløbet sammensættes så det kan godkendes af BACB. http://bacb.com/