Udvikling

Vi laver non-profit udviklingsprojekter for at generere viden om, hvordan Anvendt adfærdsanalyse på bedst mulig vis kan skabe effekt i danske dagtilbud og skoler. Udvikling af nye former for indsatser baseret på adfærdsanalyse i Danmark er vigtig, for at vi kan blive bedre til at skabe de bedste betingelser for børn med autisme i Danmark. Vores udviklingsprojekter foregår i samarbejde med dagtilbud og skoler. På den måde får metoderne mulighed for at afprøves og udvikles blandt professionelle pædagoger og lærere. Man er nødt til at praktisere pædagogikken for at kunne videreudvikle metoderne og undersøge virkningen i en dansk kontekst. Gennem vores udviklingsprojekter ønsker vi at bidrage til viden om, hvordan metoderne kan anvendes og praktiseres på bedst mulig vis i danske dagtilbud og skoler. Vores udviklingsprojekter er støttet af OAK Foundation, Øllingesøe Fonden m.fl.